Čarodějnická slavnost MŠ Chýně

Čarodějnická slavnost na zahradě a Paloučku na adrese Ke Školce 57.

Akce je pořádána paní učitelkami ze všech oddělení pro všechny děti.

Kdy: 28. 4. 2022

Startujeme v 17 hodin.

 

Těšíme se