Informace ze školky

Vážení a milí rodiče,
ráda bych Vás sama informovala o změně, která u mě, potažmo ve školce nastala.
K 30. 6. 2022 jsem se rozhodla odstoupit z pozice vedoucí učitelky MŠ.
Nehledejte prosím v této informaci nic skrytého, ale v životě každého z nás, dochází vlivem některých skutečností k přehodnocení dosavadního života a priorit v něm.
Tento moment teď přišel i u mě. Je mi 61 let a svůj čas už chci věnovat jen těm lidičkám a těm věcem, které považuji za důležité já.
Od svého okolí se chci nadále učit, čerpat informace a inspirovat se. Toto vše mi dávají především děti, které jsou ještě čisté a neposkvrněné duše a podle toho jednají. S dospělými to tak „lehké“ vždy nebylo a není…učit se lze od lidí skromných a vzdělaných, a tím rozhodně nemyslím počet titulů před jménem a za jménem.
Věci mají sloužit k tomu, aby se nám dobře žilo… a to chci teď dělat…dál dobře žít. Ale už bez “vedoucích” starostí…
Vím, že je důležité např. jak vysoko je umístěn hasící přístroj, ale nechci řešit, kdy se upravila vyhláška a my musíme tedy přístroj posunout o pár cm 😊……
Dál zůstávám ve školce, dál se budu věnovat dětem, dál zůstane tato školka mou srdeční záležitostí a budu ji vždy opatrovat, ale………….
Kdo povede mateřinku od září? kdo bude zastupovat?
Toto sdělení přísluší Mgr. J. Novákovi, řediteli ZŠ a MŠ Chýně a do začátku dalšího školního roku bude vše řečeno.
Tímto bych chtěla poděkovat Vám všem, že jste mi pomáhali vytvořit hezké prostředí pro děti, které jim dává pohodu, pocit volnosti a správné podněty k růstu duševnímu i tělesnému.

V úctě Iva Koptová