Zápis do mateřské školy bude probíhat 9. 5. 2023 od 14:30 do 18:00 ve třídě Žabiček (zelená budova, přízemí).

V polovině dubna bude spuštěn elektronický předzápis, kde se zapíšete, vyplněné dokumenty si vytisknete a přinesete jej  s sebou k řádnému zápisu.

Nutností dokumentů k zápisu je potvrzení od lékaře, které nesmí být starší 30ti dní ke dni zápisu.

Pokud máte další zprávy ohledně zdravotního stavu dítěte, jako například doporučení z poraden SPC, vezměte jej také s s sebou, nebo nás upozorněte na tento stav ústně.

 

Pokud se nebudete moci dostavit k řádnému zápisu 9. 5. 2023, kontaktujte mne na email: kunhartova.petra@mschyne.cz

 

Podrobnosti zápisu budou uveřejněny v prvním týdnech měsíce dubna.

 

Kunhartová Petra