JAK SE PŘIPRAVUJEME DO ŠKOLY

Každý čtvrtek ve všech třídách probíhá tři čtvrtě hodinová „příprava předškoláka“. Po přivítání se, si děti samy připraví kufříky, zkontrolují, zda je v něm vše v pořádku a posadí se ke stolu. Děti jsou tedy vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti, udržení pozornosti a dokončení práce.

Po přivítání si s dětmi zopakujeme dny v týdnu, měsíce, roční období a ohlédneme se za znaky a charakteristikou daného období, všeobecné znalosti.

Vytleskáváme slova k danému tématu měsíce, učíme se rozložit slovo na slabiky, spočítat je, rozložit krátké slovo na hlásky, slyšet první a poslední písmenko ve slově, vymýšlet na dané písmenko slovo.

U dětí rozvíjíme smyslové vnímání, grafomotoriku, jemnou a hrubou motoriku,vizuální motoriku. Rozvíjíme řeč, vnímání rytmu. Provádíme pohybově-sluchově-zraková cvičení.

Rozlišujeme geometrické tvary, kruh, ovál, čtverec, obdélník.

Připravujeme děti na lepší start do školy v oblasti čtení, psaní, matematického uvažování.

Pracujeme s tématickými pracovními listy, tabulí nebo velkými archy papíru, vzdušnou čarou. Učíme se básničky, říkadla a také písně, kdy rytmus vede pohyb ruky.

Před samotným psaním(PL) vždy s dětmi uvolňujeme zápěstí a celou ruku, k tomu si říkáme básničku. Dbáme na správné sezení, držení tužky a správný náklon papíru.

V závěru hodiny vždy jednotlivě s dětmi pohovoříme, jak se jim práce podařila, pochválíme popřípadě opravíme.

Děti si opět zkontrolují kufříky, zda něco nechybí nebo není zapotřebí ořezat tužku a kufřík uklidí na své místo.