Třída Ježečci

Považujeme za důležité rozvíjet u dětí citlivý vztah k přírodě, aby se ochranitelský postoj k životnímu prostředí stal pro ně samozřejmostí.

Vedeme děti k samostatnosti a ke spolupráci, nikoliv k soutěživosti a rivalitě. Povzbuzujeme děti v chuti učit se a poznávat, podporujeme přirozenou zvídavost dětí. Seznamujeme děti s odlišností a vedeme je k toleranci a poznávání rozmanitosti světa. Chceme, aby děti zažívaly pocit úspěchu, byly veselé a sebevědomé.

Usilujeme o to, aby čas strávený v naší třídě byl časem pohody a radosti a později zdrojem milých vzpomínek.

Pedagogové ve třídě Ježečků

Antonie Machová, DiS.
Pedagog
Bc. Anežka Staňková
Pedagog