Mgr. Barbora Pospíšilová
Pedagog
Simona Kohoutová
Pedagog

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu.
Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání
a to vše společnou cestou s rodiči.