Jitka Bělková
Pedagog
Tereza Zákostelecká
Pedagog
Vovchyk Marina
Provozní ve třídě Housenek a Včelek

Třída Včeliček se nachází na adrese Ke Školce 57.
Najdete nás v prvním patře zelené budovy. Do naší třídy dochází celkem 28 dětí.
Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržuje zásady individuálního přístupu. Pro děti organizujeme spoustu akcí a poznávacích výletů.