Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025 se bude konat 14. 5. 2024 od 14:30 do 18:00 ve třídě Housenek, zelená budova přízemí, na adrese Ke Školce 57.

S sebou si přineste veškeré vyplněné dokumenty z elektronického předzápisu, potvrzení od lékaře najdete na zadní straně evidenčního listu. OP zákonného zástupce. Pokud máte zájem o nějakou konkrétní třídu, nebo víte jméno kamaráda, nezapomeňte nám u zápisu toto sdělit.

Pokud má váše dítě nějaká specifika, tzvn. alergie, potravinové intolerance nebo podpůrná opatření, prosíme, tuto skutečnost nám sdělte u řádného zápisu, abychom o tom věděli a mohli dostatečně dopředu reagovat. 

 

Evidenční list a potvrzení od lékaře k zápisu MŠ 2024

dost do MŠ 2024

Elektronický předzápas bude spuštěn 12. 4. 2024 a bude aktivní do 3. 5. 2024.

https://spravams.cz/public_files/ep_letak2.pdf

https://www.elektronickypredzapis.cz/materska-skola/chyne